E-mail cím

tuzcsiholoegyesulet@gmail.com

Telefonszám

+36 30 463 1634 +36 70 297 5482

Már nekünk is adhatod az 1%-od!

E-mail cím

tuzcsiholoegyesulet@gmail.com

Telefonszám

+36 30 463 1634
+36 70 297 5482

Sajtóközlemény - Tűzcsiholó Egyesület gyermekvédelmi konferenciája

Tegyünk együtt a gyermekekért! – Drámai helyzetben a gyermekvédelem

Megdöbbentő felütésekkel kezdődött a Tűzcsiholó Egyesület konferenciája, melyet Tegyünk együtt a gyermekekért! címmel rendezett meg az egyesület Budapesten, a Magnet Közösségi Házban március 25-én. Illésné Áncsán Aranka, az egyesület elnöke három közelmúltban történő gyermektragédiát idézett. A vérszerinti szülei által halálra éheztetett gyermek, a nevelőszülője által szófogadatlansága miatt halálra vert kisfiú, és gyermekotthoni nevelőjük által szexuálisan bántalmazott fiúk története után feltette a kérdés: hogyan jutottunk idáig? Beszéde elején megfogalmazódott a legtöbbször kiemelt mondat is, miszerint kellenek a változások.

A Tűzcsiholó Egyesület elnöke előadásában felvázolta az elmúlt évtizedeket, amit a gyermekvédelmi szakellátásban töltött. Elmondta, hogy milyen nehézségeket okozott pályája elején, hogy nem volt kialakult rendszere a gyermekvédelemnek, minden esetleges volt a munkában. Éppen ezért ünnepként élte meg 1997-ben a gyermekvédelmi törvény megszületését. Abban az időben valahogy minden a helyére került. A jogalkotók európai szintű törvényt alkottak. Látták, hogy merre kell tartani, tudták, hogy mi a cél, mit és hogyan kell tenni. Épültek a kis létszámú gyermekotthonok, lakásotthonok, ahol családias légkörben nevelkedhettek a gyerekek. Kevesebb gyermek jutott egy szakemberre, nagyobb volt a figyelem. Előtérbe kerültek a nevelőszülők, a testvérek együttes elhelyezése. A gyermekek már nem vándoroltak egyik otthonból a másikba, biztonságosabbá vált az életük. Elkezdődött a családi kapcsolatok megerősítése. Gyors ütemben fejlődött a gyermekvédelmi rendszer, évekig öröm volt a munka.

Ma a szakember szerint azonban nagyon nagy a baj. Több mint 23 ezer gyermek nevelkedik a vérszerinti családja nélkül. Az elmúlt években a számuk pedig egyre növekedett. 

A legégetőbb és leginkább látható probléma az, hogy nincs elegendő gondozási hely. Kevés a nevelőszülő, nincsenek gyermekotthoni férőhelyek. Jelenleg majd hatezer nevelőszülő van, de további kétezerre lenne szükség. Illésné szerint a nevelőszülői hálózatok jól szervezett kampányai ellenére sem várható, hogy több nevelőszülő legyen. Beszélt arról, hogy milyen különleges személyiséggel kell rendelkezni annak, aki felvállalja ezt a szép, de roppant nehéz és komoly szaktudást igénylő feladatot. Van egy határa annak, hogy a társadalmon belül hány ilyen személyiségű ember lehet. Szót ejtett az előadó arról is, hogy a gyermekotthoni nevelők, gyermekfelügyelők munkája is milyen megterhelő és komoly képzettséget igénylő feladat. 

Rengeteg csecsemő marad a kórházban születés után

Drámai, hogy mennyi csecsemő marad kórházban a születése után. Olyan gyerekek, akiket a szülei valamilyen veszélyeztetettségi ok miatt nem vihetnek haza, azonban nem találnak számukra megfelelő gondozási helyet. Anyai ölelés, szeretet nélkül megélni az élet első időszakát meghatározó lehet egész életükre.

Az előadó elmondta, hogy a gyermekekre fordítható összeg is nagyon kevés. Nem elég a pénz a gyermekek étkezésére, ruhára, kevés a zsebpénzük. 

Sok gyermek találhatott örökbefogadó szülőlőre, de…

Szó esett arról, hogy milyen jelentős pozitív változás történt az örökbeadás terén, felgyorsultak a folyamatok, sok gyermek találhatott örökbefogadó szülőre. Probléma azonban az, hogy eltörölték az örökbefogadók kötelező képzését, ami nagyban elősegíthette az örökbefogadás eredményességét, nevezetesen azt, hogy ne kerüljenek vissza az otthonokba az örökbefogadott gyermekek. 

A cél az lenne, hogy a családjánál maradhasson a gyermek

A szakember fontosnak látja az alapellátás megerősítését, mert ezáltal elérhető lenne, hogy sok gyermek a családjában nevelkedhetne, nem kellene kiemelni őket a családjukból. Ehhez anyagi és emberi erőforrásra van szükség. 

A szakember hiányt egyértelműen az erkölcsi és anyagi megbecsüléssel lehetne orvosolni. Véleménye szerint már a pályaválasztás során szűrni kellene, hogy csak az arra alkalmas emberek kerüljenek gyermekvédelmi pályára. Nem csak az igazgatóknak, de minden gyermekkel kapcsolatba kerülő nevelőnek, gyermekfelügyelőnek is jó embernek kell lennie.

Gyermekjog: sok a hiányosság

Szó esett a gyermekjogi képviselők munkájáról is. Számukat mindenképpen növelni kellene, hogy megvalósulhasson a gyermekjogi edukáció a gyermekek és szakemberek számára egyaránt. Elhangzott, hogy a gyermekjogi képviselők az alap és a szakellátás terén is olyan ismeretekkel és tudással rendelkeznek, amit ki kellene használni.

Végezetül a Tűzcsiholó egyesület elnöke beszélt a munkájukról. Missziójuk az, hogy úgy segítsék az állami gondozásból kikerült emberek családjait, hogy az ő gyermekeik már ne legyenek állami gondozottak. Nagy álmuk, hogy létre hozzanak egy átmeneti otthont.

A gyermekek védelme az alapellátásnál kezdődik

A konferencia második előadója dr. Katonáné dr. Pehr Erika gyermekjogi szakértő, címzetes egyetemi docens, a Gyermekjogi Civil Koalíció elnökségi tagja volt. Előadásában beszélt arról, hogy a Koalícióval kidolgoztak egy 40 pontos javaslatcsomagot a gyermekvédelmi rendszer megújításáról. A problémát ő is abban látja, hogy az alapellátás nem működik elég hatékonyan, így magas a rendszerbe kerülők gyermekek száma. Véleménye szerint is nagy hangsúlyt kell fektetni a szakemberek megbecsülésére.

Muszáj kezelni a gyermekkori traumákat

Szlankó Vilola, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatójaként vett rész az eseményen. Előadásában megerősítette az előtte szólók által elmondottakat és mint pszichológus szakember kiemelte, hogy mennyire fontos a traumatudatos intézményi működés. Az ártalmas gyermekkori tapasztalatok traumához vezethetnek, és hosszú távon károsíthatják a gyermekek fejlődését és jóllétét. Ennek érdekében fontos, hogy legyenek megfelelő szabályzatok és hatékony gyakorlat valósuljon meg a gyermekek traumából való gyógyulása érdekében.

A kapacitáshiány kihat a gyermekekre is

Szilvási Léna, az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetője szenvedélyes hangon beszélt a változások szükségességéről, a nevelőszülők áldozatos és kihívásokkal teli munkájáról. Meglátása szerint a súlyos kapacitáshiány állandósítja a feszültséget az együttműködésre köteles szereplők között mind a szakellátásban, mind pedig az alapellátás és a szakellátás között, ez pedig kihat a gyermekek állapotára is.

Háda Fruzsina színésznő, drámapedagógus két színházi produkcióról beszélt. A Kiállok érted és Kiállok magamért előadásuk a gyermekotthonban nevelkedő gyermekek életéről, annak nehézségeiről szól. Minden mondatáról érződött, hogy mennyire szívén viseli ő és a teljes társulat ezeknek a gyermekeknek a sorsát. 

Bálint Benjámin szociális munkás, egykori állami gondozott, a testvére Bálint Sára sorait olvasta fel. A hallgatóság könnyes szemmel hallgatta végig azt a nehéz élettörténetet, amin Sára és két fiútestvére megélt kisgyermekként és a szakellátásban. Öröm volt látni azt az erős kapcsot, ami a testvérek között van és azt is, hogy minden nehézség ellenére sikeres emberekké váltak mindhárman.

Balogh Tibor, a Tűzcsiholó Egyesület alapító tagjaként mesélt arról, hogy ő is állami gondozott volt. Bár több gyermekotthont is megjárt az ország keleti részén, hiszen három hónapos korában hagyta el őt az anyja, mégis örömmel és szeretettel emlékszik vissza a gyermekkorára. A Képzőművészeti Egyetemen szerzett művészi és művész tanári diplomát. Neki nagyon sokat segített a művészet abban, hogy jól élje meg az élete megpróbáltatásait. Jelenleg családba fogadással neveli egy sorstársa gyermekét. 

Az előadások után kerekasztal beszélgetés volt, ahol a gondoskodáspolitikai államtitkárság képviseletében megjelent dr. Novák Krisztina jogvédelmi biztos szólt arról, hogy a konferencián elhangzott gondolatokat továbbítani fogja az államtitkárság felé.

A konferenciát Stumpf Kata zárta, aki a rendezvény háziasszonya, moderátora volt.

A konferencia szervezői bíznak abban, hogy a rendezvény hozzájárul ahhoz, hogy elindulhassanak a változások.

A konferencia teljes terjedelmében visszanézhető a következő linkre kattintva:

https://www.youtube.com/watch?v=6RjbVE6uf-k&t=3s&ab_channel=T%C5%B1zcsihol%C3%B3Egyes%C3%BClet