Egyesületünk 2020-ban jött létre, de a munkatársaink már több évtizede dolgoznak állami gondoskodásban élő és onnan kikerülő gyerekekkel, fiatalokkal. Sőt! Sokan közülük maguk is gyermekotthonban nőttek fel, így még inkább át tudják érezni sorstársaik élethelyzetét.

Munkánk során főleg olyan volt állami gondozott családokkal vagyunk kapcsolatban, akik szabolcsi gyerekotthonból kerültek ki, és többnyire Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében, kis falvakban élnek. Ezek között az emberek között gyakori az alacsony iskolázottság, a szakmai végzettség hiánya, amelynek következtében nehezen találnak munkát. A lakhatásukhoz a gyerekotthonból való kikerülés után állami támogatást kapnak, azonban ennek összege nem teszi lehetővé, hogy olyan helyen vásároljanak maguknak lakást, ahol munkalehetőség is van. Így többszörösen nehezített a munka világába való beilleszkedés. Mivel nem családban nőnek fel, nem tanulnak meg olyan dolgokat ami a mindennapi életvezetéshez szükséges. Nem jártasak a családi gazdálkodásban, a gyermeknevelésben, háztartásvezetésben. Életvezetésükre jellemző a biztonság hiánya, könnyen elveszítik munkájukat, lakhatásukat, ezért fenyegeti gyermekeiket a családból való kiemelés veszélye. A társadalomban tapasztalható előítéletesség fokozottan érződik esetükben, hiszen nagyon magas a gondozottak között a roma származású gyermek. A családokat elsősorban képzéssel, mentorálással segítjük. Szeretnénk őket felvértezni a hiányzó ismeretekkel, támogatni akarjuk őket a mindennapi életben való eligazodásban. Segítjük őket, ha krízishelyzetbe kerülnek. Erős közösségi hálót akarunk köréjük szőni, amiben egymás támogatásának is szerepe van. Családi tábort és alkotótábort szervezünk, felkaroljuk a tehetséges gyermekeket, támogatást nyújtunk karácsonykor és tanévkezdéskor. Legfőbb célunk, hogy a gyermekek ne kerüljenek ki a vérszerinti családjukból, ők ne váljanak állami gondozottakká.